De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Kesteloot

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Véronique Kesteloot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Véronique Kesteloot

Cumuleo