De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurence Kinon

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Laurence Kinon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Laurence Kinon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Laurence Kinon

Cumuleo