De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Kirsch

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Michel Kirsch
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Michel Kirsch

Cumuleo