De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Chris Vermeulen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Chris Vermeulen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Chris Vermeulen

Cumuleo