De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josette Vermeulen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Josette Vermeulen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Josette Vermeulen

Cumuleo