De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pol Lacaille

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Pol Lacaille
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pol Lacaille
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pol Lacaille

Cumuleo