De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Ladry

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Hugo Ladry
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Hugo Ladry

Cumuleo