De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Laeremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques Laeremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques Laeremans

Cumuleo