De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fabian Lafontaine

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Fabian Lafontaine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Fabian Lafontaine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Fabian Lafontaine

Cumuleo