De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karine Lalieux

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Karine Lalieux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Karine Lalieux

Cumuleo