De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Lallemand

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Véronique Lallemand
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Véronique Lallemand

Cumuleo