De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Lambert

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Louis Lambert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Louis Lambert

Cumuleo