De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jules Lambrette

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jules Lambrette
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jules Lambrette

Cumuleo