De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Lamouline

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Christian Lamouline
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Christian Lamouline
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Christian Lamouline

Cumuleo