De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Colette Lapaille

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Colette Lapaille
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Colette Lapaille
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Colette Lapaille

Cumuleo