De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Lapotre

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Paul Lapotre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Paul Lapotre

Cumuleo