De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans-Dieter Laschet

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Hans-Dieter Laschet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Hans-Dieter Laschet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Hans-Dieter Laschet

Cumuleo