De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geneviève Leclercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Geneviève Leclercq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Geneviève Leclercq

Cumuleo