De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Leconte

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Leconte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Leconte

Cumuleo