De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Leens

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Leens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Leens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Leens

Cumuleo