De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Lelubre

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Lelubre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Lelubre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Lelubre

Cumuleo