De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gérard Lemaire

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Gérard Lemaire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Gérard Lemaire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Gérard Lemaire

Cumuleo