De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Lemonnier

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Martine Lemonnier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Martine Lemonnier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Martine Lemonnier

Cumuleo