De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Léonard

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Frédéric Léonard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Frédéric Léonard

Cumuleo