De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Levieux

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean Levieux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean Levieux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean Levieux

Cumuleo