De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eugène Lismont

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Eugène Lismont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Eugène Lismont

Cumuleo