De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claudine Verstraeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Claudine Verstraeten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Claudine Verstraeten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Claudine Verstraeten

Cumuleo