De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Lomba

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Isabelle Lomba
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Isabelle Lomba

Cumuleo