De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carl Lukalu

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Carl Lukalu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Carl Lukalu

Cumuleo