De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marleen Maenhout

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Marleen Maenhout
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Marleen Maenhout

Cumuleo