De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Michel Maes

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Michel Maes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Michel Maes

Cumuleo