De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Magnette

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Pierre Magnette
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Pierre Magnette

Cumuleo