De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Maquoi

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Henri Maquoi
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Henri Maquoi

Cumuleo