De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Marlair

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Marlair
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Marlair
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Marlair

Cumuleo