De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Masai

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Masai
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Françoise Masai

Cumuleo