De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Mayeresse

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Robert Mayeresse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Robert Mayeresse

Cumuleo