De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christiane Vienne

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Christiane Vienne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Christiane Vienne

Cumuleo