De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Melin

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Melin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Melin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Marc Melin

Cumuleo