De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Béatrice Meulemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Béatrice Meulemans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Béatrice Meulemans

Cumuleo