De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Vincke

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Vincke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Vincke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Vincke

Cumuleo