De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Minet

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Minet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Minet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Minet

Cumuleo