De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herman Minnen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Herman Minnen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Herman Minnen

Cumuleo