De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Renaud Moens

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Renaud Moens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Renaud Moens

Cumuleo