De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Mont

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Bruno Mont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Bruno Mont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Bruno Mont

Cumuleo