De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raf Moons

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Raf Moons
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Raf Moons

Cumuleo