De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Inge Moors

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Inge Moors
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Inge Moors

Cumuleo