De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Mottet

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Guy Mottet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Guy Mottet

Cumuleo