De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nezahat Namli

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Nezahat Namli
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Nezahat Namli

Cumuleo