De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Thi Hong Trang Nguyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Thi Hong Trang Nguyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Thi Hong Trang Nguyen

Cumuleo