De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Nicaise

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Etienne Nicaise
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Etienne Nicaise
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Etienne Nicaise

Cumuleo